Trang chủ

中文版 | English | 日本語 |   | Việt | русский
Trang chủ > Quy trình đăng ký học bổng

Quy trình đăng ký học bổng

Học sinh tiến tu ngôn ngữ
Thời gian đăng ký Sinh viên đăng ký nhập học vào tháng 9 phải gửi hồ sơ trước ngày 10 tháng 6;
Sinh viên đăng ký nhập học vào tháng 3 phải gửi hồ sơ trước ngày 10 tháng 12.
Điều kiện nhập học Đối tượng không phải là người có quốc tịch Trung Quốc, sức khỏe tốt, tốt nghiệp THPT, trên 17 tuổi và dưới 60 tuổi
Quá trình đăng ký 1. Đăng nhập trang web www.sie.neu.edu.cn tải và điền đầy đủ các thông tin trong “bản đăng ký nhập học”;
2. Nộp tài liệu chứng minh học lực, 3 ảnh cỡ ảnh hộ chiếu, bản photocopy hộ chiếu, đồng thời điền đầy đủ các thông tin trong “bản đăng ký nhập học”, gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Học viện Giao lưu quốc tế trường đại học Đông Bắc;
3. Sau khi nhận được tài liệu đăng ký nhập học, khoảng giữa tháng 6 hoặc giữa tháng 12, nhà trường sẽ thống nhất gửi giấy mời nhập học, giấy mời làm visa “JW202” và các điều cần biết khi đến Trung Quốc học tập, yêu cầu đăng ký nhập học sẽ được xử lý  trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo.
Học sinh đại học
Thời gian đăng ký Đăng ký trước ngày 31 tháng 5
Điều kiện nhập học 1. Không phải là người có quốc tịch Trung Quốc, sức khỏe tốt, độ tuổi giới hạn dưới 25 tuổi;
2. Có bằng tốt nghiệp THPT
Nếu học bằng tiếng Trung, phải có chứng chỉ HSK cấp 6 trở lên
Quá trình đăng ký 1. Đăng nhập trang web www.sie.neu.edu.cn tải và điền đầy đủ các thông tin trong “bản đăng ký nhập học đại học”;
2. Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ (bản gốc hoặc bản photocopy công chứng, 3 ảnh cỡ ảnh hộ chiếu, photocopy hộ chiếu và điền đầy đủ thông tin trong “bản đăng ký nhập học”, nếu sử dụng tiếng Trung để học tập phải nộp kèm chứng chỉ HSK, gửi qua đường bưu điện đến Học viện Giao lưu quốc tế trường đại học Đông Bắc, cuối tháng 7 nhà trường sẽ yêu cầu lưu học sinh đến Trung Quốc phỏng vấn, thi viết, kết quả thi sẽ quyết định cho phép nhập học hay không
Nghiên cứu sinh thạc sỹ
Thời gian đăng ký Đăng ký trước ngày 31 tháng 5.
Điều kiện nhập học 1. Không phải là người có quốc tịch Trung Quốc, sức khỏe tốt, độ tuổi giới hạn dưới 35 tuổi;
2. Có học bạ tốt nghiệp đại học chính quy (hoặc bằng tốt nghiệp);
3. Nếu sử dụng tiếng Trung học tập, phải có chứng chỉ HSK cấp 6 trở lên’
4. 2 thư giới thiệu của 2 Phó giáo sư trở lên.
Quá trình đăng ký 1. Đăng nhập trang web www.sie.neu.edu.cn tải và điền đầy đủ các thông tin trong “bản đăng ký nhập học thạc sỹ”;
2. Nộp bằng tốt nghiệp đại học và học bạ kèm theo (bản gốc hoặc photocopy công chứng), 3 ảnh cỡ ảnh hộ chiếu, photocopy hộ chiếu, hai thư giới thiệu của Phó giáo sư đồng thời điền đầy đủ thông tin “bản đăng ký nhập học”, nếu sử dụng tiếng Trung học tập phải nộp kèm chứng chỉ HSK, gửi qua đường bưu điện đến Học viện Giao lưu quốc tế trường đại học Đông Bắc;
3. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký nhập học, đầu tháng 7 nhà trường sẽ tiến hành xem xét sau đó quyết định cho phép nhập học hay không.
Nghiên cứu sinh tiến sỹ
Thời gian đăng ký Đăng ký trước ngày 31 tháng 5.
Điều kiện nhập học 1. Không phải là người có quốc tịch Trung Quốc, sức khỏe tốt, độ tuổi giới hạn dưới 40 tuổi;
2. Có học bạ tốt nghiệp nghiên cứu sinh thạc sỹ (hoặc bằng tốt nghiệp thạc sỹ);
3. Nếu sử dụng tiếng Trung học tập, phải có chứng chỉ HSK cấp 6 trở lên’
4. 2 thư giới thiệu của 2 Phó giáo sư trở lên.;
Quá trình đăng ký 1. Đăng nhập trang web www.sie.neu.edu.cn tải và điền đầy đủ các thông tin trong “bản đăng ký nhập học nghiên cứu sinh tiến sỹ”;
2. Nộp bằng tốt nghiệp thạc sỹ và bảng kết quả (bản gốc hoặc photocopy công chứng), luận văn thạc sỹ, 3 ảnh cỡ ảnh hộ chiếu, photocopy hộ chiếu, 2 thư giới thiệu đồng thời điền đầy đủ thông tin “bản đăng ký nhập học”, nếu sử dụng tiếng Trung học tập phải nộp kèm chứng chỉ HSK, gửi qua đường bưu điện đến Học viện Giao lưu quốc tế trường đại học Đông Bắc;
 3. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký nhập học, đầu tháng 7 nhà trường sẽ tiến hành đánh giá sau đó quyết định cho phép nhập học hay không.
©Copyright ĐẠI HỌC ĐÔNG BẮC