Trang chủ

中文版 | English | 日本語 |   | Việt | русский
Trang chủ > Phương thức liên hệ

Phương thức liên hệ:

  • Địa chỉ liên hệ:Học viện Giao lưu quốc tế số 11, ngõ 3, đường Văn Hóa, quận Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
  • Mã số bưu điện:110819
  • Điện thoại:+86-24-23892157
  • Fax:+86-24-23891829
  • Website:www.sie.neu.edu.cn
  • E-mail:lxsh@mail.neu.edu.cn
©Copyright ĐẠI HỌC ĐÔNG BẮC