Trang chủ

中文版 | English | 日本語 |   | Việt | русский
Trang chủ > Các môn chuyên ngành

Các môn chuyên ngành

1.Môn chuyên ngành đại học

Học viện Chuyên ngành
Học viên Hành chính pháp luật Kinh tế
Pháp luật
Quản lý hành chính
Quản lý sự nghiệp công
Báo chí
Triết học
Học viên ngoại ngữ Tiếng Anh
Tiếng Nga
Tiếng Nhật
Tiếng Đức
Học viện Nghệ thuật Biểu diễn âm nhạc
Thiết kế nghệ thuật
Học viện quản lý công thương Kinh tế và mậu dịch quốc tế
Tài chính
Quản lý công thương
Marketing
Kế toán
Công trình công nghiệp
Quản lý thông tin và hệ thống thông tin
Ban giáo dục thể chất Thể dục cộng đồng
Học viện khoa học tự nhiên Công nghệ thông tin và máy tính
Vật lý ứng dụng
Hóa học ứng dụng
Vật liệu vật lý
Kỹ thuật sinh học
Lực học
Toán học và ứng dụng toán học
Học viện công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm
Bảo mật thông tin
Kỹ thuật thông tin số
Học viện kỹ thuật và công nghệ thông tin Máy và kỹ thuật giám sát
Kỹ thuật thông tin
Kỹ thuật máy tính
Tự động hóa
Tự động hóa và điện khí hóa
Kỹ thuật điện tử thông tin
Kỹ thuật điện tử
Internet đa hệ
Học viện công nghệ thông tin và y sinh Trung Quốc Hà Lan Công nghệ y sinh
Học viện kỹ thuật cơ khí và tự động hóa Kỹ thuật công trình và tự động hóa
Thiết kế công nghiệp
Kỹ thuật đầu máy ô tô
Thiết bị và kỹ thuật điều khiển
Học viện vật liệu và luyện kim Kỹ thuật luyện kim
Khoa học vật liệu
Kỹ thuật điều chế và tạo hình vật liệu
Kỹ thuật nhiệt năng và động lực
Kỹ thuật tài nguyên môi trường
Khoa học môi trường
Học viện kỹ thuật tài nguyên địa chất lâm nghiệp Kỹ thuật khai thác mỏ
Quy hoạch đô thi (học 5 năm)
Kỹ thuật tuyển khoáng
An toàn công trình
Môi trường
Địa chất lâm nghiệp
Khảo sát và lập bản đồ kỹ thuật
Kỹ thuật thăm dò
Kiến trúc (5 năm)

2. Môn chuyên ngành thạc sỹ

Học viện Hành chính pháp luật Triết học khoa học kỹ thuật
Triết học chủ nghĩa Mác
Triết học nước ngoài
Luân lý học
Sử khoa học kỹ thuật
Kinh tế chính trị
Quản lý hành chính
Quản lý và kinh tế giáo dục
Hiến pháp và luật hành chính
Luật bảo vệ tài nguyên và môi trường
Luật quốc tế
Bảo trợ xã hội
Học viện ngoại ngữ Ứng dụng và ngôn ngữ nước ngoài
Văn học Anh
Văn học Nhật
Văn học Nga
Học viện nghệ thuật Âm nhạc
Nghệ thuật thiết kế
Học viện quản lý công thương Khoa học quản lý
Kế toán
Kinh tế kỹ thuật và quản lý
Quản lý doanh nghiệp
Thạc sỹ quản lý công thương (MBA)
Kinh tế số lượng
Mậu dịch quốc tế
Kinh tế sản nghiệp
Tài chính
Ban giáo dục thể chất Thể dục cộng đồng
Học viện khoa học tự nhiên Toán học cơ sở
Toán học ứng dụng
Hoạt động nghiên cứu và điều khiển học (Cybernetic)
Toán tin
Sác xuất thống kê
Phân tích hệ thống và tích hợp
Hóa học phân tích
Hóa lý
Hóa học và vật lý cao phân tử
Hóa học ứng dụng
Hóa vô cơ
Hóa hữu cơ
Công nghệ hóa sinh
Sinh thái
Cơ học cơ sở và cơ học phổ thông
Cơ học rắn
Vật liệu lý hóa
Vật lý hệ ngưng tụ
Lý luận vật lý
Quang học
Vật lý vô tuyến điện
Vật lý nguyên tử và phân tử
Lý luận hệ thống
Học viện công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm
Học viện kỹ thuật và công nghệ thông tin Lý thuyết điều khiển và kỹ thuật điều khiển
Tự động hóa trang bị và kỹ thuật giám sát
Hệ thống công trình
Nhận biết mô hình và hệ thống chức năng
Điều khiển, chế tạo thiết bị định vị
Lý thuyết và phần mềm máy tính
Kết cấu hệ thống máy tính
Kỹ thuật ứng dụng máy tính
Hệ thống thông tin và truyền thông
Xử lý thông tin tin hiệu
Lý thuyết kỹ thuật điện và kỹ thuật mới
Truyền động điện và kỹ thuật điện tử
Tự động hóa trong hệ thống điện
Kỹ thuật đo luờng và thiết bị
Lý thuyết mạch và hệ thống
Học viện công nghệ thông tin và y sinh Trung Quốc Hà Lan Công nghệ y sinh
Học viện cơ khí công trình và tự động hóa Chế tạo cơ khí và tự động hóa
Lý luận và thiết kế cơ khí
Điện tử cơ khí
Kỹ thuật đầu máy ô tô
Công nghệ hóa học cơ khí
Kỹ thuật cơ khí lỏng
Học viện vật liệu và luyện kim Vật liệu
Gia công vật liệu
Luyện kim hóa lý
Luyện kim gang thép
Luyện kim kim loại màu
Công nghệ hóa học
Khoa học môi trường
Kỹ thuật nhiệt năng
Vật lý kỹ thuật nhiệt
Kỹ thuật lạnh
Công trình hóa học
Học viện kỹ thuật tài nguyên địa chất lâm nghiệp Lực học
Kiến trúc
Kết cấu công trình
Điạ chất công trình
Thăm dò và khảo sát khoáng sản
Kỹ thuật khai thác mỏ
Kỹ thuật tuyển khoáng
Kỹ thuật an tòan
Trăc địa học và kỹ thuật trắc địa
Trắc địa ảnh và viễn thám
Bản đồ học và kỹ thuật thông tin địa lý
Kỹ thuật môi truờng

3. Môn chuyên ngành Tiến sỹ

Học viện Hành chính pháp luật Triết học khoa học kỹ thuật
Quản lý hành chính
Quản lý và kinh tế giáo dục
Bảo trợ xã hội
Quản lý tài nguyên đất
Học viện quản lý công thương Khoa học kỹ thuật và quản lý
Quản lý doanh nghiệp
Học viện khoa học tự nhiên Hóa học phân tích
Vật liệu hóa lý
Học viện kỹ thuật và công nghệ thông tin Kỹ thuật điều khiển và lý thuyết điều khiển
Tự động hóa trang bị và kỹ thuật giám sát
Kỹ thuật hệ thống
Nhận biết mô hình và hệ thống chức năng
Điều khiển, chế tạo thiết bị định vị
Truyền động điện và kỹ thuật điện tử
Lý thuyết và phần mềm máy tính
Kết cấu hệ thống máy tính
Kỹ thuật ứng dụng máy tính
Hệ thống thông tin và truyền thông
Học viện cơ khí công trình và tự động hóa Chế tạo cơ khí và tự động hóa
Lý luận và thiết kế cơ khí
Cơ khí điện tử
Kỹ thuật đầu máy ô tô
Cơ khí lỏng
khí động lực
Học viện vật liệu và luyện kim Vật liệu
Gia công vật liệu
Luyện kim lý hóa
Luyện kim gang thép
Luyện kim kim loại màu
Vật lý kỹ thuật nhiệt
Nhiệt năng
Học viện kỹ thuật tài nguyên địa chất lâm nghiệp Lực học
Kết cấu công trình
Thăm dò và khảo sát khoáng sản
Kỹ thuật khai thác mỏ
Kỹ thuật tuyển khoáng
Kỹ thuật an toàn
Học viện công nghệ thông tin và y sinh Trung Quốc Hà Lan Công nghệ y sinh
©Copyright ĐẠI HỌC ĐÔNG BẮC