Trang chủ

中文版 | English | 日本語 |   | Việt | русский
Trang chủ > Học phí

Học phí

1.Bảng học phí(Nhân dân tệ NDT)

Loại hình Đại học Thạc sỹ Tiến sỹ Tiến tu ngôn ngữ bình thường Tiến tu ngôn ngữ cao cấp Sinh viên ngôn ngữ
  Khoa tự nhiên Khoa xã hội Khoa tự nhiên Khoa xã hội Khoa tự nhiên Khoa xã hội
1 năm 20000 16000 25000 20000 30000 25000 25000 30000 14000
6 tháng             13000 15000 7500

Phí báo danh:400 NDT。

2. Phí nhà ở(Nhân dân tệ)

Phòng đôi(Nhà vệ sinh, điện thoại, ti vi, mạng Internet, tủ lạnh, nhà bếp, máy nước nóng)25 NDT/giường/ ngày.

Phòng đôi(Nhà vệ sinh, điện thoại, ti vi, mạng Internet, tủ lạnh, nhà bếp, máy nước nóng, điều hòa)35 NDT/giường/ ngày.

Phòng đơn(Nhà vệ sinh, điện thoại, ti vi, mạng Internet, tủ lạnh, nhà bếp, máy nước nóng, điều hòa)40 NDT/ ngày.

Ngoài ra lưu học sinh cũng có thể thuê nhà ở ngoài trường, mức phí trung bình thuê 1 nhà gồm 2 phòng ở Thẩm Dương khoảng 1000-2000 NDT.

3. Phí ăn uống(Nhân dân tệ)

Phí ăn uống trung bình mỗi tháng đối với lưu học sinh khoảng 800-1500NDT (căn cứ vào tình hình thực tế mỗi người).

©Copyright ĐẠI HỌC ĐÔNG BẮC